Mediator arbeidsconflict

mediator arbeidsconflict

Mediator arbeidsconflict

Vanzelfsprekend wilt u de beste mediator voor uw arbeidsconflict. Controleer vooraf of de arbeidsmediator een MfN-registermediator is. Zo niet gewoon verder zoeken. Een MfN-registermediator houdt zich aan de MfN regels en richtlijnen. MfN staat voor de Mediation Federatie Nederland, de door de rechtbank geaccrediteerde mediation organisatie. Dat geeft de werkgever en de werknemer zekerheid.
Een grote plus is tevens de ervaring van de mediator arbeidsconflicten. Ruime ervaring binnen mediation, omdat uw kwestie geen oefenstof is. Maar ook werkervaring als medewerker en/of als leidinggevende ervaring. Een arbeidsmediator welke alleen maar adviseur is geweest zal echt slim zijn. Maar het aanvoelen wat een arbeidsconflict met je doet kan net dat beetje extra geven.

Is de arbeidsconflict mediator specialist in arbeidsrecht?

Het van groot belang dat de mediator arbeidsconflict gespecialiseerd is in arbeidsconflicten. Bij arbeidsconflicten speelt namelijk het arbeidsrecht een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij conflicten tijdens ziekte of re-integratie, ziekte door een arbeidsconflict, ontslag met wederzijds goedvinden en meer speelt het arbeidsrecht een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld ook aan de regelmatig voorkomende arbeidsconflict ziekmelding. Als daar fouten bij worden gemaakt dan kan dat veel schade opleveren. Een mediator arbeidsconflicten hoeft geen specialist te zijn in het volledige arbeidsrecht. Maar wel dat arbeidsrecht wat speelt rondom arbeidsconflicten.

Mediator arbeidsconflict en ontslagrecht

Een mediator arbeidsconflict moet tevens voldoende kennis hebben van het ontslagrecht. Het ontslagrecht is deels vastgelegd in de wet. Zoals in het Burgerlijk Wetboek (BW) en het Buitengewone besluit Arbeidsverhouding (BBA). Maar er spelen tevens regels in de CAO, het arbeidscontract en het bedrijfsreglement. Natuurlijk zal een arbeidsconflict niet standaard leiden tot een ontslag. Maar als arbeidsmediator moet je wel weten wat er speelt als het langskomt.
De hoofdlijn is dat het makkelijker is om als werknemer ontslag te nemen dan ontslag te krijgen. Maar ook ontslag nemen heeft zijn eigen wetgeving en afspraken. Denk alleen al aan opzegtermijn, geldigheid concurrentiebeding, opzegging tijdens ziekte en eventuele terugbetaling van vergoedingen of lopende verplichtingen. Een mediator welke wordt ingezet bij een exit-mediation dient het ontslagrecht uitstekend te beheersen.

Contact een mediator arbeidsconflict
Bel (010-4414000) of mail om over uw arbeidsconflict te praten. Vanzelfsprekend vrijblijvend en vertrouwelijk.

Kostenverdeling van de mediator

De kosten van een mediator bij een arbeidsconflict worden vaak door de werkgever gedragen. Toch is dat niet geheel logisch. Want daardoor lijkt het mogelijk of de werkgever de veroorzaker is van het arbeidsconflict. Natuurlijk is de financiële rekstok van een werkgever vaak groter dan die van de werknemer. Maar veel werknemers hebben ook een rechtsbijstandverzekering. En ook verzuimverzekeraars betalen nu vaker mee voor de mediator arbeidsconflict. Een goede ontwikkeling.
Een insteek zou kunnen zijn dat de werkgever garant staat dat de kosten aan de arbeidsmediator worden betaald. Maar de kostenverdeling in de mediation als bespreekpunt ingebracht kan worden. Net als bij andere specialisten is er verschil in ervaring, kennis en effectiviteit per mediator arbeidsconflicten. Dat zie je dan ook terug in de kosten per uur.

Mogelijkheid fixed-fee arbeidsconflict mediation

BSP-Mediation hanteert normaal voor haar mediations een vast tarief per besteed uur. Daarbij wordt gestreefd naar een snelle afwikkeling zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Als ervaren mediator van arbeidsconflicten kunnen wij echter voor enkelvoudige arbeidsmediations ook een vast bedrag afspreken. Aan u de keuze.

Voor een arbeidsmediator tegen een vast bedrag (in plaats van tarief per uur) rekenen we € 2.495,–. Dit onder de volgende voorwaarden: Vooruitbetaling, er komt nog BTW bij, het betreft arbeidsconflict met 2 personen, maximale tijdsbesteding 30 uur (dan in overleg keuze: stoppen met de mediation of de extra uren tegen standaard uurtarief), bij een tijdsbesteding van minder dan 5 uur, berekening op basis van het standaard uurtarief en terugbetaling van het verschil.


Call Now Button