Groepsmediation

groepsmediation

Wat is een groepsmediation?

Een groepsmediation is een bijeenkomst met meerdere deelnemers onder neutraal voorzitterschap. Indien het onderwerp een conflict betreft wordt deze bijeenkomst wel een groepsmediation genoemd. De neutrale voorzitter is dan ook regelmatig een mediator. Vandaar dat het begrip groepsmediation sneller op dit soort groepsbijeenkomsten wordt gelegd. Maar in de werkelijkheid is slechts een deel van de groepsmediations werkelijk een mediation. Bij mediation zijn er namelijk een aantal vaste regels. Zoals de werking van het MfN-mediationreglement. Maar ook de door iedereen te tekenen mediationovereenkomst.

Groepsmediation of procesbegeleiding

Mede omdat niet altijd wordt voldaan aan de basisvereisten van een officiële mediation kan het ook worden gezien als een groepsbijeenkomst. Hier een groepsbijeenkomst met een conflict of gespannen situatie. De verwachting is dan dat het normaal niet in één bijeenkomst is opgelost. Vandaar dat het meer een proces is. De neutrale derde is dan procesbegeleider. De specifieke wijze van werken, procesbegeleiding.

Het conflict is hier een groepsconflict

Een groepsconflict is per definitie lastiger dan een conflict tussen twee partijen. Een groep bestaat uit meerdere personen. Dus er zijn meer ook meer dan twee belangen, standpunten, meningen en persoonlijkheden. Een groepsconflict oplossen, hier groepsmediation genoemd, heeft dan ook zijn eigen aanpak nodig.

Wat is bijzonder aan een groepsmediation?

Bij een ‘normale’ mediation is er minder huiswerk vooraf benodigd. Men weet snel wie de partijen zijn en de mediator kan daardoor vlot aan de slag. Bij een procesbegeleiding als deze is er meer voorwerk nodig. Zo dient er zoveel mogelijk vooraf gekeken te worden wat er speelt wie de betrokkenen zijn, wat hun onderlinge band is en wat de omgevingsfactoren zijn. Er dient vooraf door de procesbegeleider een plan worden gemaakt. Hoe kan het best de kwestie worden aangevlogen, wie komen er aan tafel en hoe waarborgen we alle belangen en vertrouwelijkheid. Het mediationtraject is dan ook nooit standaard maar altijd maatwerk.

Procesmanagement

De mediator annex procesbegeleider dient niet alleen vooraf een procesontwerp maken. Maar tijdens het proces dient er continue procesmanagement te worden gepleegd. De procesbegeleider is dan ook meer dan neutraal voorzitter maar ook manager van het proces. Dat geldt ook voor de afloop van het proces.

Waar komt een groepsmediation of procesbegeleiding voor?

Een procesbegeleiding of groepsmediation komen in vele gedaanten voor. Intern bij: bedrijven, afdelingen, ondernemingsraden, stichtingen, organisaties, gemeentes en overheden. Extern bij: de raakvlakken van intern en extern. Denk aan overheden en burgers, belangengroeperingen en bedrijven en meer.

Contact een mediator over groepsmediation
Bel (010-4414000) of mail om over groepsmediation of procesbegeleiding te praten. Vanzelfsprekend vrijblijvend en vertrouwelijk.

Call Now Button